เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ธนาคารต้นไม้ กรณีศึกษา ธนาคารต้นไม้บ้านประสานมิตร หมู่ที่ 18 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

   

ผู้แต่ง : ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน

ปี : 2555

สำนักพิมพ์ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรุงเทพฯ

เลขหมวด : วพ  HN750.92 ฝ6ธ3

เลขทะเบียน : ZA23325

จำนวนหน้า : 51 หน้า

หัวเรื่อง : 1. รายงานการวิจัย ธ.ก.ส. 2. ธนาคารต้นไม้--พะโต๊ะ,ชุมพร. 3. ธนาคารต้นไม้. 4. ธนาคารต้นไม้บ้านประสานมิตร. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้