เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

หลวงปู่ศุข กับ กรมหลวงชุมพรฯ

   

ผู้แต่ง : อภิเดช อาภากร

ปี : 2552

สำนักพิมพ์ : คอมม่า ดีไซน์แอนด์พริ้นท์ กรุงเทพฯ

เลขหมวด : RARE BQ อ4ห4

เลขทะเบียน : ZA23322

จำนวนหน้า : 384 หน้า

หัวเรื่อง : 1. ชุมพรเขตอุดมศักดิ์,พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง. 2. หลวงปู่ศุข. 3. เครื่องราง. (1) ชื่อเรื่อง. 

พิมพ์ครั้งที่ : 2

สถานะ : ยืมได้