เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

   

ผู้แต่ง : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ

ปี : 2556

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง กรุงเทพฯ

เลขหมวด : ROYAL 09 

เลขทะเบียน : ZA23319

จำนวนหน้า : 612 หน้า

ISBN : 9786162830730

หัวเรื่อง : 1. ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ต้องจอง