เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

จดหมายเหตุพณิชยการ

   

ผู้แต่ง : ประกิต สะเพียรชัย

ปี : 2556

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ

เลขหมวด : RARE HD ป4จ3

เลขทะเบียน : ZA23315

ISBN : 9799746255899

หัวเรื่อง : 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร--ประวัติ. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้