เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

สัตว์เลี้ยงวังสระปทุม

   

ผู้แต่ง : คณะกรรมการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในวังสระปทุม

ปี : 2548

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง กรุงเทพฯ

เลขหมวด : ROYAL 12 ค3ส6

เลขทะเบียน : ZA23314

ISBN : 9749931378

หัวเรื่อง : 1. เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. 2. สัตว์เลี้ยง. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้