เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ครัวสระปทุม ตำรับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   

ผู้แต่ง : มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม

ปี : 2549

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง กรุงเทพฯ

เลขหมวด : ROYAL 12 ม7ค4

เลขทะเบียน : ZA23313

ISBN : 9749473191

หัวเรื่อง : 1. เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. 2. ศรีนครินทราบรมราชชนนี,สมเด็จพระ. 3. สูตรอาหาร. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้