เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธุรกิจยางพารา อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

   

ผู้แต่ง : พงศธร บุญมา

ปี : 2555

สำนักพิมพ์ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรุงเทพฯ

เลขหมวด : วพ  HN  พ2ก6

เลขทะเบียน : ZA23311

จำนวนหน้า : 70 หน้า

หัวเรื่อง : 1. ยางพารา. 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน-มุกดาหาร, นิคมคำสร้อย. 3. รายงานการวิจัย ธ.ก.ส. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้