เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

โครงการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร

   

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี : 2554

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

เลขหมวด : วพ  HD9000.6 ม5ค4

เลขทะเบียน : ZA23309

จำนวนหน้า : 252 หน้า

หัวเรื่อง : 1. สินค้าเกษตร. 2. สินค้าเกษตร-ราคา. 3. การประกันภัยพืชผล. 4. การประกันภัยราคาและรายได้. 5. สินค้าเกษตร-การตลาด. 6. ตลาดสินค้าเกษตร. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้