เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

มหาวิทยาลัยบนคันนา ชาวนา 1 ไร่ 1 แสน

   

ผู้แต่ง : ปกรณัม ทับเที่ยง

ปี : 2558

สำนักพิมพ์ : โพตส์บุ๊คส์ กรุงเทพฯ

เลขหมวด : HD 9066 ป2ม5

เลขทะเบียน : ZA23282

จำนวนหน้า : 384 หน้า

ISBN : 9789742282295

หัวเรื่อง : 1. การทำนา. 2. เกษตรกรรม. 3. เกษตรอินทรีย์. 4. ข้าว--การเพาะปลูก. 5. ข้าว-เศรษฐกิจ. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ทุ่มเทตัวเอง อุทิศเวลาเข้าไปเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ โดยฝังตัวอยู่ในพื้นที่จริงเพื่อให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เต็มที่ ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแค่เป็นข้อมูลที่ได้จากการสอบถามพูดคุย แต่มาจากการลงมือทำด้วยตัวเอง จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จนกระทั่งตกผลึกออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ “มหาวิทยาลัยบนคันนา ชาวนาอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน” คัมภีร์ชาวนาพันธุ์ใหม่ที่รวบรวมแรงบันดาลใจ พร้อมไกด์แนวทางการสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ (ในอดีต) ให้กลายเป็นจริง นี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งองค์ความรู้ “เกษตรสรรพสิ่ง” แบบรูปธรรม นวัตกรรมทางการเกษตรที่จะทำให้ชาวนาไทยหลุดพ้นจาก “ความจน” อย่างยั่งยืนบนผืนดินเพียง 1 ไร่ เปลี่ยนชาวนาพันธุ์ใหม่ให้กลายเป็น…อัจฉริยะ!