เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ลำไย

   

ผู้แต่ง : ฉลองชัย แบบประเสริฐ

ปี : 2557

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

เลขหมวด : SB 379 ฉ4ล6

เลขทะเบียน : ZA23254

จำนวนหน้า : 24 หน้า

ISBN : 9789750092732

หัวเรื่อง : 1. ลำไย. 2. ลำไย--การปลูก. 3. ลำไย--การผลิต. 4. ผลไม้. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้