เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ทุเรียน

   

ผู้แต่ง : ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์

ปี : 2557

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

เลขหมวด : SB 379 ช6ท7

เลขทะเบียน : ZA23253

จำนวนหน้า : 24 หน้า

ISBN : 9789750092657

หัวเรื่อง : 1. ทุเรียน. 2. ทุเรียน--การปลูก. 3. ผลไม้--ทุเรียน. 4. ผลไม้. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้