เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

มังคุด นวัตกรรมจากงานวิจัย

   

ผู้แต่ง : จริงแท้ ศิริพานิช

ปี : 2557

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรุงเทพฯ

เลขหมวด : SB 379 จ4ม6

เลขทะเบียน : ZA23250

จำนวนหน้า : 198 หน้า

ISBN : 9786167739533

หัวเรื่อง : 1. มังคุด. 2. มังคุด-การปลูก. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: "มังคุด : นวัตกรรมจากงานวิจัย" เล่มนี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับมังคุดที่ครบถ้วนสมบูรณ์และมีมุมมองหลากหลาย เกษตรกร นักวิจัย นักวิชาการเกษตร ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปอ้างอิงในด้านการจัดการมังคุดคุณภาพครบวงจรของประเทศได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เหมาะสำหรับระดับเกษตรกรรากหญ้าจนถึงนักวิจัย