เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

การปลูกมังคุด

   

ผู้แต่ง : ธรรมนูญ วัฒนไพบูลย์

ปี : 2556

สำนักพิมพ์ : เกษตรสยาม กรุงเทพฯ

เลขหมวด : SB 379 ธ4ก6

เลขทะเบียน : ZA23249

จำนวนหน้า : 112 หน้า

ISBN : 9786167586083

หัวเรื่อง : 1. มังคุด. 2. มังคุด-การปลูก. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้