เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ภูมิปัญญาไทย ปลูกมันสำปะหลัง 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท

   

ผู้แต่ง : เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

ปี : 2554

สำนักพิมพ์ : ซิมเปิลเวย์ กรุงเทพฯ

เลขหมวด : SB 211 ส7ภ7

เลขทะเบียน : ZA23248

จำนวนหน้า : 72 หน้า

ISBN : 9786169061458

หัวเรื่อง : 1. มันสำปะหลัง. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้