เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

การปลูกปาล์มน้ำมัน

   

ผู้แต่ง : สุรเชษฐ์ ขวัญเมือง

ปี : 2549

สำนักพิมพ์ : เกษตรสาส์น กรุงเทพฯ

เลขหมวด : SB 299 ส4ก6

เลขทะเบียน : ZA23246

จำนวนหน้า : 112 หน้า

ISBN : 9749399234

หัวเรื่อง : 1. ปาล์มน้ำมัน. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้