เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

แบบอย่าง...การวางแผนควบคุมคุณภาพผลไม้ส่งออก รวยได้ไม่ยากรับตลาด AEC

   

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด

ปี : 2556

สำนักพิมพ์ : นาคา อินเตอร์มีเดีย กรุงเทพฯ

เลขหมวด : SB 357 อ4บ8

เลขทะเบียน : ZA22503

จำนวนหน้า : 136 หน้า

ISBN : 9786167466859

หัวเรื่อง : 1. ผลไม้-การส่งออก. 2. AEC. 3. ลำไย. 4. ทุเรียน. 5. กล้วย. 6. ส้มโอ. 7. มังคุด. 8. เงาะ. 9. มะม่วง. 10. มะพร้าว. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: ทุเรียน มะม่วง ลำไย กล้วย ส้มโอ มังคุด เงาะ มะพร้าวน้ำหอม ถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นอย่างมาก หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับการปลูกทุเรียน มะม่วง ลำไย กล้วย ส้มโอ มังคุด เงาะ เเละมะพร้าวน้ำหอม ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวในฤดูกาล เทคนิคการผลิตนอกฤดู รวมถึงการผลิตแบบปลอดสารตามมาตรฐาน GAP พร้อมด้วยบทสัมภาษณ์เซียนผลไม้ทั้ง 8 ชนิด ทั่วทุกภูมิภาค ที่จะมาแถลงไขบอกเทคนิคการปลูกแต่ละพื้นที่แบบหมดเปลือก และส่งท้ายด้วยตลาดรับซื้อผลไม้ทั่วทุกภาค เพื่อเป็นช่องทางการทำการตลาด