เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

การแปรรูปผลไม้หลากชนิด

   

ผู้แต่ง : เสาวภรณ์ วังวรรธณะ

ปี : 2555

สำนักพิมพ์ : ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต กรุงเทพฯ

เลขหมวด : TX 145 ส7ก6

เลขทะเบียน : ZA23244

จำนวนหน้า : 48 หน้า

ISBN : 9749199812

หัวเรื่อง : 1. ผลไม้-การแปรรูป. 2. การแปรรูปอาหาร. 3. ผลไม้-การเก็บรักษา. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้