เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

Small & Smart Garden

   

ผู้แต่ง : ทิพาพรรณ ศิริเวชฏารักษ์

ปี : 2555

สำนักพิมพ์ : บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง กรุงเทพฯ

เลขหมวด : RARE SB ท636

เลขทะเบียน : ZA23192

จำนวนหน้า : 160 หน้า

ISBN : 9789742475796

หัวเรื่อง : 1. การจัดสวน. 2. สวนขนาดเล็ก. 3. สวน -- การจัดและตกแต่ง. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: สวนเล็กไอเดียเก๋สำหรับคนรุ่นใหม่ นำเสนอตัวอย่างสวนขนาดเล็ก ทั้งสวนระเบียง หลังคาที่จอดรถ ดาดฟ้า ข้างบ้านทาวน์โฮม และสวนข้างบ้านเดี่ยว ที่สามารถนำมาปรับใช้ในพื้นที่แคบหรือพื้นที่ขนาดเล็กได้ รวมทั้งแทรกไอเดียเก๋ที่สามารถทำได้จริง ช่วยให้สวนดูไม่แคบ สร้างสีสัน และเรื่องราวที่น่าสนใจในสวน รวมทั้งสิ้น 11 สวน พร้อมแปลนให้เห็นภาพรวมของสวน