เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำที่ควรรู้จัก

   

ผู้แต่ง : เอเมอรี่, เฮทเธอร์

ปี : 2551

สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์ กรุงเทพฯ

เลขหมวด : ย PE อ7ศ6

เลขทะเบียน : ZA23163

จำนวนหน้า : 64 หน้า

ISBN : 9789744713797

หัวเรื่อง : 1. ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์. 2. ภาษาอังกฤษ. 3. เยาวชน. (1) ชื่อเรื่อง. 

พิมพ์ครั้งที่ : 47

สถานะ : ยืมได้