เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

สิ่งประดิษฐ์ของโลก

   

ผู้แต่ง : ลิวเวอรีน, แคลร์

ปี : 2549

สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ กรุงเทพฯ

เลขหมวด : ย Q ล6ส6

เลขทะเบียน : ZA23147

จำนวนหน้า : 80 หน้า

ISBN : 9789749910825

หัวเรื่อง : 1. เยาวชน. 2. สิ่งประดิษฐ์. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้