เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

Ocean star express

   

ผู้แต่ง : Sutton, Peter

ปี : 2002

สำนักพิมพ์ : Collins กรุงเทพฯ

เลขหมวด : ย PS S7O2

เลขทะเบียน : ZA23139

จำนวนหน้า : 20 หน้า

ISBN : 0007711158

หัวเรื่อง : 1. Children literature. 2. นิทาน. 3. เยาวชน. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้