เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

Collins book of nursery rhymes, The

   

ผู้แต่ง : Langley, Jonathan

ปี : 1990

สำนักพิมพ์ : Collins กรุงเทพฯ

เลขหมวด : ย PS L3C6

เลขทะเบียน : ZA23135

จำนวนหน้า : 93 หน้า

ISBN : 0001831631

หัวเรื่อง : 1. Children literature. 2. นิทาน. 3. Tale. 4. เยาวชน. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้