เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

Daddy long legs คุณพ่อขายาวที่รัก

   

ผู้แต่ง : เบเนตต์,หลุยส์

ปี : 2553

สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น กรุงเทพฯ

เลขหมวด : PE 1160 บ7ด8

เลขทะเบียน : ZA23130

จำนวนหน้า : 112 หน้า

ISBN : 9786160800537

หัวเรื่อง : 1. ภาษาอังกฤษ--การอ่าน. 2. ภาษาอังกฤษ--หนังสืออ่านประกอบ. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้