เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

คุณูปการงานวิจัยด้านไก่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   

ผู้แต่ง : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี : 2558

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

เลขหมวด : S 303 ค3ค73

เลขทะเบียน : ZA23063

จำนวนหน้า : 134 หน้า

ISBN : 9786162782305

หัวเรื่อง : 1. เกษตรกรรม. 2. งานวิจัย. 3. ไก่. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้