เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

วิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 ป้อมพระจุลจอมเกล้ากับการรักษาเอกราชของชาติ

   

ผู้แต่ง : วุฒิชัย มูลศิลป์

ปี : 2557

สำนักพิมพ์ : บริษัทพิมพ์ดี จำกัด กรุงเทพฯ

เลขหมวด : DS 570.3 ว7ว6

เลขทะเบียน : ZA22665

จำนวนหน้า : 208 หน้า

ISBN : 9786167176208

หัวเรื่อง : 1. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ,2396-2453. 2. เหตุการสำคัญ--ร.ศ.112. 3. ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่5. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึง ประวัติและที่มาในการสร้างป้อมต่างๆ ใน รศ.112 สมัยรัชกาลพระบาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากยุคสมัยนั้น ประเทศฝรั่งเศสต้องการให้ประเทศไทยตกเป็นเมืองขึ้นตน พระจุลจอมเกล้าจึงรับสั่งให้ทำการสร้างป้อมเพื่อไว้ใช้เป็นสถานที่สำหรับยิงปืนใหญ่เพื่อป้องกันประเทศไทย