เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ของขวัญแด่พ่อ

   

ผู้แต่ง : สุวิสุทธิ์

ปี : 2557

สำนักพิมพ์ : บริษัท วี.พริ้นท์ (1991) จำกัด กรุงเทพฯ

เลขหมวด : DS 570.3 ส7ข5

เลขทะเบียน : ZA22662

จำนวนหน้า : 221 หน้า

ISBN : 9786160017720

หัวเรื่อง : 1. ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. 2. พระบรมราโชวาท. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: รวบรวมเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่แสนประทับใจ ของเหล่าพสกนิการชาวไทยที่ได้ถวายสิ่งของแด่พระเจ้าแผ่นดิน หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนบันทึกเหตุการณ์ โดยมุ่งหวังที่จะถ่ายทอดเรื่องราวและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันน่าประทับใจ ตลอดจนบ่งบอกถึงความรู้สึกของราษฎรผู้ถวายสิ่งของแด่พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชายไทยทุกคน