เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ออกแบบการ์ตูนอย่างมีสไตล์ : Cartoon character design

   

ผู้แต่ง : ปุณยวีร์ รุจิปูริตานันท์

ปี : 2555

สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น กรุงเทพฯ

เลขหมวด : QA 76.73 ก4ป7

เลขทะเบียน : ZA22123

จำนวนหน้า : 239 หน้า

ISBN : 9786162041648

หัวเรื่อง : 1. การวาดภาพ. 2. การ์ตูน. 3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์. (1) ชื่อเรื่อง. 

พิมพ์ครั้งที่ : 2

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: หนังสือที่จะช่วยให้คุณออกแบบการ์ตูนอย่างมีสไตล์ เริ่มตั้งแต่เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างงาน วิธีการวาดการ์ตูนด้วยเทคนิคต่างๆ ทีละขั้นตอน รวมทั้งการคำนวณสัดส่วน ไปจนถึงรายละเอียดในแต่ละส่วนของตัวการ์ตูนที่มีรูปทรงที่แตกต่างหลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ศึกษาเห็นการวาดภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้เทคนิคง่ายๆ สามารถเปิดโปรแกรมและดูวิธีทำสร้างสรรค์ผลงานตามได้จริง ใช้ได้กับ Illustrator ทุกเวอร์ชั่น