เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

แนะนำทำกินทั่วถิ่นไทย

   

ผู้แต่ง : พนม เกิดแสง

ปี : 2557

สำนักพิมพ์ : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

เลขหมวด : S 303 พ3น8

เลขทะเบียน : ZA22091

จำนวนหน้า : 260 หน้า

ISBN : 9786163678078

หัวเรื่อง : 1. เกษตรกรรม. 2. เกษตรกรรม--แง่เศรษฐกิจ. 3. อาชีพ. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: หนังสือฉบับนี้เป็นการรวบรวมงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับงานการเกษตรทั้งด้านการทำการเกษตรของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในอาชีและเป็นแบบอย่างกับผู้สนใจได้เป็นอย่างดี