เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ก้าวใหม่ที่เปลี่ยนแปลง

   

ผู้แต่ง : เกรียงไกร สุทธิประภา

ปี : 2548

สำนักพิมพ์ : คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพฯ

เลขหมวด : ย HB ก8ก6

เลขทะเบียน : ZA22040

จำนวนหน้า : 30 หน้า

หัวเรื่อง : 1. เศรษฐกิจพอเพียง. 2. เยาวชน. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้