เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

[บทความ] Digital Disruption ความท้าทายของธนาคารในยุคปัจจุบัน

   
ผู้แต่ง : สารัชต์ รัตนาภรณ์ 
ผู้เรียบเรียง : สารัชต์ รัตนาภรณ์ 
ผู้แปล : - 
สำนักพิมพ์ : นิตยสาร Forbes Thailand
จำนวนหน้า : 4
ราคา : 0 บาท
ผู้สรุป : นิตยสาร Forbes Thailand  
   
   
บทสรุป :