เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

Attributes Of Project-Friendly Enterprises

   
ผู้แต่ง : Parviz F. Rad / Vittal S. Anantatmula 
ผู้เรียบเรียง : Parviz F. Rad / Vittal S. Anantatmula 
ผู้แปล : - 
สำนักพิมพ์ : Business Expert Press
จำนวนหน้า : 192
ราคา : 0 บาท
ผู้สรุป : Business Expert Press  
   
   
บทสรุป :