เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

Breakeven Analysis : The Definitive Guide To Cost-Volume-Profit Analysis

   
ผู้แต่ง : Jon Wentworth / Michael E. Cafferky 
ผู้เรียบเรียง : Jon Wentworth / Michael E. Cafferky 
ผู้แปล : - 
สำนักพิมพ์ : Business Expert Press
จำนวนหน้า : 160
ราคา : 0 บาท
ผู้สรุป : Business Expert Press  
   
   
บทสรุป :