เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

The Human Resource Professionals Guide To Change Management

   
ผู้แต่ง : Melanie Peacock 
ผู้เรียบเรียง : Melanie Peacock 
ผู้แปล : - 
สำนักพิมพ์ : Business Expert Press
จำนวนหน้า : 114
ราคา : 0 บาท
ผู้สรุป : Business Expert Press  
   
   
บทสรุป :