เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

Work Life Balance ด้วยการหยุดพักจริงๆ

   
ผู้แต่ง : Masaki Nishida 
ผู้เรียบเรียง : Masaki Nishida 
ผู้แปล : พนิดา กวยรักษา 
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
จำนวนหน้า : 218
ราคา : 245 บาท
ผู้สรุป : หอสมุด ธ.ก.ส.  
   
   
บทสรุป :