เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ทำน้อยลงแต่ได้งานมากขึ้น ด้วยเคล็ดลับจากซีอีโอนักบริหารเวลา

   
ผู้แต่ง : Robert C. Pozen 
ผู้เรียบเรียง : ธนวรรณ นภาศรี 
ผู้แปล : - 
สำนักพิมพ์ : วีเลิร์น
จำนวนหน้า : 302
ราคา : 270 บาท
ผู้สรุป : Teerasak Thaluang  
   
   
บทสรุป :