เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

กำจัดข้ออ้างสุดท้ายออกจากชีวิต

   
ผู้แต่ง : Brian Tracy 
ผู้เรียบเรียง : Brian Tracy 
ผู้แปล : อรพิน ผลพนิชรัศมี 
สำนักพิมพ์ : วีเลิร์น
จำนวนหน้า : 312
ราคา : 270 บาท
ผู้สรุป : หอสมุด ธ.ก.ส.  
   
   
บทสรุป :