เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

SMARTER FASTER BETTER

   
ผู้แต่ง : Charles Duhigg 
ผู้เรียบเรียง : Charles Duhigg 
ผู้แปล : วิโรจน์ ภัทรทีปกร 
สำนักพิมพ์ : วีเลิร์น
จำนวนหน้า : 352
ราคา : 350 บาท
ผู้สรุป : หอสมุด ธ.ก.ส.  
   
   
บทสรุป :