เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

Scrum For Teams A Guide By Practical Example

   
ผู้แต่ง : Dion Nicolaas 
ผู้เรียบเรียง : Dion Nicolaas 
ผู้แปล : - 
สำนักพิมพ์ : Business Expert Press
จำนวนหน้า : 128
ราคา : 0 บาท
ผู้สรุป : Dion Nicolaas  
   
   
บทสรุป :