เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

As I Was Thinking . . . Observations and Thoughts on International Business and Trade

   
ผู้แต่ง : Michael R. Czinkota 
ผู้เรียบเรียง : Michael R. Czinkota 
ผู้แปล : - 
สำนักพิมพ์ : Business Expert Press
จำนวนหน้า : 168
ราคา : 0 บาท
ผู้สรุป : Michael R. Czinkota  
   
   
บทสรุป :