เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

"ประสบการณ์การทำงานแบบดิจิทัล" สำคัญกับพนักงานอย่างไร

   
ผู้แต่ง : มติชนออนไลน์ 
ผู้เรียบเรียง : มติชนออนไลน์ 
ผู้แปล : - 
สำนักพิมพ์ : มติชน
จำนวนหน้า : 0
ราคา : 0 บาท
ผู้สรุป : มติชนออนไลน์  
   
   
บทสรุป :