เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ชาร์ลี มังเกอร์ ชายผู้ไม่เคยยอมอ่อนข้อให้กับความผิดพลาดในการลงทุน

   
ผู้แต่ง : Tren Griffin 
ผู้เรียบเรียง : Tren Griffin 
ผู้แปล : จารุจรรย์ คงมีสุข 
สำนักพิมพ์ : วีเลิร์น
จำนวนหน้า : 240
ราคา : 250 บาท
ผู้สรุป : หอสมุด ธ.ก.ส.  
   
   
บทสรุป :