เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

จริงๆ แล้วโลกดีขึ้นทุกวัน Factfulness

   
ผู้แต่ง : โรสลิง, ฮันส์ โอลา โรสลิง และอันนา เรินน์ลุนด์ 
ผู้เรียบเรียง : โรสลิง, ฮันส์ โอลา โรสลิง และอันนา เรินน์ลุนด์ 
ผู้แปล : นที สาครยุทธเดช 
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ฮาวทูอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
จำนวนหน้า : 356
ราคา : 345 บาท
ผู้สรุป : Nattapon Muangtum  
   
   
บทสรุป :