เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

แม่พิมพ์ขอเม้าท์ เล่าเรื่อง HR

   
ผู้แต่ง : แม่พิมพ์ 
ผู้เรียบเรียง : แม่พิมพ์ 
ผู้แปล : - 
สำนักพิมพ์ : เลิร์นนิงฮับ (ไทยแลนด์)
จำนวนหน้า : 118
ราคา : 195 บาท
ผู้สรุป : หอสมุด ธ.ก.ส.  
   
   
บทสรุป :