เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

เศรษฐกิจดิจิทัล
The Digital Economy

   
ผู้แต่ง : Don Tapscott 
ผู้เรียบเรียง : Don Tapscott 
ผู้แปล : พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ 
สำนักพิมพ์ : แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชี่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ แอลแอลซี
จำนวนหน้า : 396
ราคา : 325 บาท
ผู้สรุป : หอสมุด ธ.ก.ส.  
   
   
บทสรุป :