เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

เตรียมรับ ปรับ ใช้ ดิจิทัลในธุรกิจ

   
ผู้แต่ง : อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล 
ผู้เรียบเรียง : อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล 
ผู้แปล : - 
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพธุรกิจ
จำนวนหน้า : 3
ราคา : 0 บาท
ผู้สรุป : อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล  
   
   
บทสรุป :