เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

วิสัยทัศน์ผู้นำ KTC สร้างคน เพื่อรับมือกับโลก 2 ใบ ที่กลุ่มลูกค้าต่างกันสุดขั้ว

   
ผู้แต่ง : orawan 
ผู้เรียบเรียง : orawan 
ผู้แปล : - 
สำนักพิมพ์ : นิตยสาร Marketeer
จำนวนหน้า : 6
ราคา : 0 บาท
ผู้สรุป : นิตยสาร Marketeer  
   
   
บทสรุป :