เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ทำงานแทบตาย ทำไมไม่โต

   
ผู้แต่ง : อภิชาต ขันธวิธี 
ผู้เรียบเรียง : อภิชาต ขันธวิธี 
ผู้แปล : - 
สำนักพิมพ์ : โมโน เจนเนอเรชั่น
จำนวนหน้า : 162
ราคา : 200 บาท
ผู้สรุป : หอสมุด ธ.ก.ส.  
   
   
บทสรุป :