เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

โค้ชชิ่ง กลยุทธ์การโค้ชเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ

   
ผู้แต่ง : จอห์น วิตมอร์ 
ผู้เรียบเรียง : จอห์น วิตมอร์ 
ผู้แปล : วุฒินันท์ ชุมภู 
สำนักพิมพ์ : แอร์โรว์ มัลติมีเดีย
จำนวนหน้า : 326
ราคา : 295 บาท
ผู้สรุป : หอสมุด ธ.ก.ส.  
   
   
บทสรุป :