เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ธุรกิจ SME ไม่ยากสักนิดถ้าคุณคิดนอกกรอบ

   
ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการปัญญาชน 
ผู้เรียบเรียง : กองบรรณาธิการปัญญาชน 
ผู้แปล : - 
สำนักพิมพ์ : ปัญญาชน
จำนวนหน้า : 184
ราคา : 155 บาท
ผู้สรุป : หอสมุด ธ.ก.ส.  
   
   
บทสรุป :