เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

3 มุมคิด "ผู้นำโลกยุคใหม่" เราต้องสอนสิ่งที่ AI ทำไม่ได้

   
ผู้แต่ง : ประชาชาติธุรกิจ  
ผู้เรียบเรียง : ประชาชาติธุรกิจ  
ผู้แปล : - 
สำนักพิมพ์ : ประชาชาติธุรกิจ
จำนวนหน้า : 4
ราคา : 0 บาท
ผู้สรุป : ประชาชาติธุรกิจ  
   
   
บทสรุป :